Elke jaar houden wij verkiezingen voor de kinderraad in onze school. De leerlingen kunnen zich dan kandidaat stellen om deel te nemen aan de kinderraad. Na de verkiezingen, wordt de nieuwe kinderraad dan samengesteld onder leiding van een juf. 

De kinderraad kan voorstellen doen om het de schoolomgeving aan te passen, om een activiteit te organiseren, om de speeltijden leuker te maken, ... Indien dit mogelijk is, wordt rekening gehouden met de voorstellen van de kinderraad en worden die voor stellen ook effectief uitgevoerd.

De kinderraad komt op reglematige basis samen.