Het Vlindertje

Het kinderdagverblijf, het Vlindertje, is in de nabijheid van de school. Hier kan uw kind de nodige zorgen vinden vanaf de prille eerste weken tot de leeftijd van 3 jaar. Het is eveneens mogelijk om uw peuter vanaf de leeftijd van 2,5 jaar een inloopperiode te laten doormaken in de instapklas.

Er is een goede samenwerking tussen het personeel van de kribbe en de school.

Landelijk Kinderopvang Stekelbees

De opvang Stekelbees bevindt zich vlak naast de school. De begeleiders brengen de kinderen die in de opvang verblijven 's morgens om half negen naar de school. Een kwartier na het einde van de school worden de kinderen  die naar de opvang moeten door de begeleiders van Stekelbees opgehaald.

Eventuele suggesties of opmerkingen over de opvang mogen ook altijd aan de directie van onze school gemeld worden.

Meer info vindt u op de volgende website: www.landelijkekinderopvang.be