Inschrijven op school

Het is belangrijk uw kind al in te schrijven, ook al gaat het nog niet onmiddellijk naar school.

Hoe moet ik mijn kind inschrijven?

De keuze van een school is belangrijk. Informeer u daarom goed. Indien u graag vooraf een kijkje komt nemen, maak dan een afspraak via telefoon (016/73 34 29) of e-mail (secretariaat@godenotelaar.be). Dit kan elke werkdag tijdens de schooluren.
Inschrijven gebeurt enkel op school en kan dus niet via telefoon of e-mail.

Wat moet ik meebrengen?

Indien mogelijk neemt u de kids id van uw kind mee. Indien uw kind geen kids id heeft, breng dan een ISI+-kaart of een klevertje van de ziekenkas mee. Indien u een schooltoelage ontvangt, breng dan een bewijs mee zoals een brief of een rekeninguittreksel. De gegevens van uw kind worden genoteerd op een inschrijvingsformulier.

Wat gebeurt er bij inschrijving?

Er wordt een vragenlijst over de achtergrond van uw kind ingevuld. Indien u effectief wordt ingeschreven zal u zich moeten akkoord verklaren met het schoolreglement en de pedagogische aanpak van de school (door middel van uw handtekening).

Maximumcapaciteit

  • Kleuterschool: 106 kleuters
  • Lagere school: 144 leerlingen

Wanneer kan mijn kleuter starten?

Vanaf het moment dat uw kind  2,5 jaar is op één van de volgende instapdata. Kinderen ouder dan 3 jaar moeten geen rekening houden met deze instapdata. 

Instapdata 2019-2020
2 september 2019
(geboren t.e.m. 2 maart 2017)
4 november 2019
(geboren t.e.m. 4 mei 2017)
6  januari 2020
(geboren t.e.m. 6 juli 2017)
3 februari 2020
(geboren t.e.m. 3 augustus 2017)
2 maart 2020
(geboren t.e.m. 2 september 2017)
20 april 2020
(geboren t.e.m. 20 oktober 2017)
25 mei 2020
(geboren t.e.m. 25 november 2017)
1 september 2020
(geboren t.e.m. 31 december  2017)

Kijkdagen 

Schooljaar 2019-2020

  • 23 oktober 2019
  • 18 december 2019
  • 29 januari 2020
  • 12 februari 2020
  • 01 april 2020
  • 13 mei 2020