Als Oudercomité investeren wij met plezier tijd en energie in het welzijn van onze school en trachten we bruggen te slaan tussen alle deelnemers aan de schoolgemeenschap. We streven ernaar om de band tussen deze deelnemers te versterken en om op een zo zinvol mogelijke manier samen te werken in het belang van de kinderen en de school.

Het Oudercomité engageert zich op schoolniveau en neemt drie rollen op:

1. Het Oudercomité heeft een signaalfunctie; d.w.z. dat we aanspreekpunt zijn om de kwaliteit van de school en haar omgeving te verbeteren: problemen, ideeën, feedback, etc. We engageren ons om thema’s die de hele school aanbelangen op de agenda te zetten van de directie en indien nodig het gemeentebestuur. We kunnen natuurlijk niet alles oplossen maar we engageren ons wel om actief na te denken over mogelijke oplossingen. We koppelen terug met de betrokken partijen over de stand van zaken.

Voorbeelden van thema’s: de samenwerking met gemeente en aannemer in het kader van de wegen- en bouwwerken in de nabije omgeving, de parkingproblemen, de veiligheid rond de school, de coronamaatregelen,…

2. Het Oudercomité werft middelen, die het weer investeert in verbindende initiatieven. We organiseren laagdrempelige initiatieven en streven hierbij naar het bereiken van zo veel mogelijk ouders. We zorgen ervoor dat deze initiatieven financieel minstens een nul-operatie zijn; de winsten investeren we in verbindende en ondersteunende investeringen voor de school.

Voorbeelden van initiatieven: de terug-naar-schoolbar (samen met het infomoment), de winterbar (samen met de kerstmarkt), het desserten-buffet (samen met het schoolrestaurant), de zomerbar (samen met het rapport), de oudertoog (samen met het schoolfeest), het jaarlijkse galabal.

Voorbeelden van investeringen: materiaal voor de speelkoffer, een mobiele geluidsinstallatie, de fietsenstalling, het verkeersplein, fietsen, de reuzentollen en de tipi.

3. Het Oudercomité ondersteunt de schoolgemeenschap; d.w.z. dat we helpen waar we kunnen voor initiatieven op schoolniveau. We maken daarbij gebruik van ons netwerk en spreken getalenteerde en geëngageerde ouders aan om hun steentje bij te dragen.

Voorbeelden van ondersteuning: de klusdagen, de subsidiedossiers voor cultuur, het verkeersparcours, spreken met het gemeentebestuur.